top of page

הפתרון של ג'יסט

לטרום הרדמה לילדים

הוטמע במרכז הרפואי תל אביב ע״ש סוראסקי, איכילוב

יתרונות

+

הגברת יעילות הדרכת טרום ניתוח, דיוק תיאום ציפיות עם המטופל, ושיפור בשביעות רצון המטופלים 

+

שיפור במעורבות המטופל ובטיחותו באמצעות כלים מותאמים אישית

+

צמצום של כ- 70%

במפגשי טרום ההרדמה 

3doctors.jpg

כיצד צומצמו מפגשי

טרום ההרדמה בעד 70%

המוצר עוצב ופותח על ידי צוות רב תחומי של רופאים בכירים בתחום ההרדמה, טיפול נמרץ וכאב.

מעורבות המטופל הופכת למותאמת אישית על סמך המידע שהוזן על ידי מתאמי הניתוח ועל ידי הורי המטופל/ת, אשר מילאו שאלון טרום ניתוח.

מטופלים אשר הרקע הרפואי שלהם אינו מצדיק בדיקת טרום הרדמה ואשר שצפו בסרטון המותאם אישית, פטורים מלהגיע לבית החולים לפני יום הניתוח. 

כיצד זה עובד?

1

לאחר שמתקבלת החלטה על ניתוח, המתאם/ת פותח/ת ׳אירוע׳ במערכת

trom_Hadmaia_Screens.png

2

ההורים מקבלים הודעה מבית החולים, ובו קישור לשאלון ולסרטון 

trom_Hadmaia_Screens1.png

3

ההורים ממלאים שאלון רפואי 

trom_Hadmaia_Screens5.png

4

ההורים והילד/ה צופים בסרטון הדרכה מותאם אישית 

iphone_edited.png

5

ההורים מאשרים שקבלו והבינו את ההנחיות החשובות לקראת הניתוח

נתוני תשובות ההורים על השאלון הרפואי מאפשרים לנתב את המטופלים

במידה וההורים ענו שלילית על כל השאלות, לא נדרשת פגישת טרום הרדמה. המטופל מגיע בבוקר של הניתוח ופוגש רופא מרדים בכניסה לחדר הניתוח.

במידה וההורים לא ענו או ענו בחיוב על אחת מהשאלות או יותר, המטופל צריך לבוא לפגישה עם רופא מרדים טרם יום הניתוח.

לא

כן

bottom of page